Vores Vilde Klimavej

I Solen har vi en klimahandleplan, som vi arbejder målrettet med i ønsket om at passe bedre på miljøet.

På vores legeplads har vi oprettet en klimahave bestående af blomsterhaver flere forskellige steder på legepladsen med spiselige blomster.
Derudover har vi plantet forskellige bærbuske (solbær, ribs og brombær) samt et område, hvor vi lader græsset stå uslået hen. Alt dette for at tilgodese klimaet, børnene og insekterne.

Til vanding af diverse planter har vi en regnvandstønde.

Vi er godkendt et sølvmærke af ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, fordi vores mad består af 60-90% økologi.

Personalet har fokus på at slukke lyset, når de forlader et lokale samt sørge for god udluftning flere gange dagligt.

Vi er opmærksomme på at bruge tørretumbleren mindre og i stedet tørre tøjet udenfor, når vejret tillader det.

I Solen har vi en kvasbunke/insekthotel for at øge biodiversitet.

Vi har i Solen el ladcykler som vi bruger til, turer dagligt.