Tilsyn

I Solen er der blevet gennemført tilsyn med institutionen, og den rapport kan læses her

I 2022 har Solen haft tilsynsbesøg af dagtilbud. På bagrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet en tilsynsrapport. 

Her kan du læse tilsynsrapporten