Studerende

Det er med stor glæde, at vi i Solen modtager studerende.

Gennem seminariet og de studerende kan vi holde os ajour med fagets udvikling. Vi betragter det som en del af institutionens udvikling, at der hele tiden kommer friske øjne på vores arbejde. Vi mener også at vores specialpædagogiske område rummer så meget værdifuldt pædagogisk arbejde, at det er med stolthed vi viser det frem, og af den vej gerne er med til at præge pædagoguddannelsen.

For at de studerende skal opleve en praktik med kvalitativt indhold, er det vigtigt for os at få meldt klart ud om vores forventninger. Forventningerne skal skabe afklaring i forhold til den forestående praktik, og gøre det lettere både for den studerende og os at komme godt fra start.

Vi har nogle generelle forventninger som er almene og gælder for alle der starter i Solen.

Hernæst har vi opstillet nogle differentierede forventninger, hvor vi forholder os til at der selvfølgelig er forskel på hvorvidt man er i sin 1. - 2. eller 3. praktikperiode.

Forventninger

 • Generelle forventninger

  • At de studerende præsenterer sig for forældre og kolleger.
  • At de indgår i et engageret samarbejde med det øvrige personale.
  • At de udviser interesse og nysgerrighed for vores institution og arbejde.
  • At de deltager aktivt i personale- og stuemøder.
  • At de præsenterer deres opgave på et P-møde.
  • At de er loyale overfor de bestemmelser og politikker som gælder for det øvrige personale.
  • At de, i samarbejde med vejleder, opstiller konkrete mål for praktikken.
  • At de går aktive og nysgerrige til vejledning.
  • At de har kendskab til at arbejde med praktikdokumentet.
 • Differentierede forventninger

  Vi forventer af studerende i 1. praktikperiode:

  • At de arbejder efter at opnå en forståelse af det specialpædagogiske arbejde der foregår i en specialinstitution.
  • At de laver iagttagelser og debatterer disse med vejleder.
  • At de reflekterer over den oplevede praksis på stedet.
  • At de forholder sig til egne handlinger.
  • At de deltager aktivt i det pædagogiske arbejde på stuen, dvs. er handlende og opsøgende.
  • At de opnår en forståelse af den dokumentation der foregår på stedet.

  Vi forventer af studerende i 2. praktikperiode:

  • At de reflekterer over og kan debattere andres og egen pædagogiske praksis i hele huset.
  • At de tilegner sig forståelse af og kan anvende dokumentation af pædagogisk praksis.
  • At de planlægger, afholder og evaluerer pædagogiske forløb. Selv eller i aktivt samarbejde med kolleger.
  • At de laver iagttagelser og anvender disse til udvikling af egen praksis.

  Vi forventer af studerende i 3. praktikperiode:

  • At de er deltagende i og medvirkende til udviklingen i Solen.
  • At de fagligt kan begrunde og argumentere for egen praksis.
  • At de bevidst anvender dokumentation og formidling, som en del af pædagogisk praksis.
 • Det kan de studerende forvente at opleve i deres praktikophold i Solen

  • Et miljø hvor der både internt og eksternt arbejdes tværfagligt.
  • En målrettet specialpædagogisk indsats, hvor der udarbejdes og arbejdes efter handleplaner.
  • Et miljø hvor alternativ kommunikation er højt prioriteret.
  • Et miljø hvor der arbejdes med flere pædagogiske metoder både samtidig og hver for sig.
  • Et miljø hvor det enkelte barn og dets behov er udgangspunkt for den pædagogiske indsats.
  • Et miljø hvor der bevidst arbejdes med dokumentation på flere plan.
  • Et miljø hvor der målrettet arbejdes med analyse og refleksion af pædagogisk praksis.
  • Et sted hvor kolleger er imødekommende for dig som studerende, og hvor de alle deltager aktivt i din læringsproces.
  • Et sted hvor den personlige vejledning sætter dig, som studerende, i fokus.
  • En praktik hvor du får undervisning i de metoder og områder der anvendes og arbejdes med i Solen.
  • En praktik hvor du bliver bekendt med mange og forskelligartede handicap blandt småbørn.
  • En praktik hvor du oplever problemstillingerne omkring børn med handicap og deres familier.