Faglighed

Solens medarbejdere har alle forskellige kompetencer og der gøres aktivt brug af hinandens individuelle faglige og personlige kompetencer med det formål at give børnene de bedste udviklingsbetingelser.

Faglige kompetencer

Vi har en stab af specialpædagoger og terapeuter der har flere års erfaring med arbejdet i en specialinstitution.

Kulturen i Solen er, at vi hele tiden udvikler os fagligt for at give børnene det mest optimale tilbud.

Nedenfor nævnes nogle af de faglige kompetencer vi har i huset:

  •  Alle har kendskab til at arbejde med totalkommunikation herunder TEACHH, PECS, Go Talk Now, tegn til tale, konkreter og efter Karlstad-metoden
  •  Erfaring med systematisk pædagogik
  •  Uddannelse og erfaring med systemisk tænkning
  •  Uddannelse i neuropædagogik
  •  Diplommodul i pædagogisk udviklingsarbejde og social inklusion
  • Marte-Meo
  • Sanseintegration