Fysioterapi

I Solen er der ansat en fysioterapeut, som er vejledende i forhold til pædagogernes arbejde med børnenes motoriske udvikling.

Mål med behandlingen bliver sat i samarbejde med forældrene og kontaktpædagogen.
Arbejdet omkring barnet kan foregå individuelt og/eller på hold, alt afhængig af barnets behov.

Fysioterapeuten varetager justering, vedligeholdelse og indkøb af institutionens hjælpemidler. Derudover ydes der råd og vejledning til hjemmet omkring barnets motoriske udvikling.