Solens mission, vision og værdier

Solen er Vejle Kommunes dagtilbud til børn med særlige behov. Gennem høj fælles faglighed behandler og støtter vi børnene i forhold til læring, trivsel og udvikling.

Her kan du læse Solens mission, vision og værdier

 • Solens mission

  Solen er Vejle Kommunes dagtilbud til børn med særlige behov.
  Gennem høj fælles faglighed behandler og støtter vi børnene i forhold til læring, trivsel og udvikling.
  Vi tager altid udgangspunkt i børnenes individuelle personligheder, ressourcer, udfordringer, interesser og behov.

 • Solens vision

  Solen vil være en organisation, hvor alle ansatte udvikler ny viden og praksis, for at kunne tilbyde børnene de bedst mulige betingelser for læring, trivsel og udvikling.
  Dette ønsker vi at gøre ved:

  • At vi udviser nysgerrighed og undren i forhold til både egen og andres praksis
   At vi anvender dialog, sparring, individuel og fælles refleksioner over faglige holdninger og praksis.
  • At vi bliver ved med, at være en dynamisk og udviklingsorienteret institution.
  • At vi vægter samarbejdet med forældre og eksterne samarbejdspartnere højt.
 • Solens værdier

  Vi ser nedenstående værdier som ligeværdige og gensidige afhængige.
  Som et system, hvor delene påvirker og påvirkes af hinanden.

 • Anerkendelse

  • Respekt for forskelligheder
  • At udvise interesse og nysgerrighed i mødet med andre
  • Vi vægter det at samarbejde højt – det giver synergi
 • Læring

  • Vi er ambitiøse på både børns og voksnes vegne
  • Vi arbejder i leg- og læringsgrupper hver dag
  • Vi arbejder mod et growth-mindset
 • Trivsel

  • Vi tilpasser vores dagstrukturer, så alle børns individuelle behov tilgodeses.
  • Vi sikrer, at såvel børn som voksne både beskæftiger sig med det de kan og det de skal øve sig i, altså det de ikke kan endnu.
  • Vi organiserer vores arbejde ud fra, hvad der understøtter børnene og dermed hvad der understøtter vores kerneopgave – hvilket bidrager til trivsel, faglig stolthed og arbejdsglæde.