Medicinpolitik

Sådan varetager vi medicin og medicingivning i Solen

Medicingivning

Som medarbejder i Solen varetager vi den daglige medicingivning af børnene og epilepsimedicin i forbindelse med børn, der kan få krampeanfald.
Dette gælder alt ansat personale i Solen incl. studerende.
Vi giver kun lægeordineret medicin, som leveres af forældrene i original ubrudt emballage, påført barnets navn, cpr.nr. og dosering. Dosering og beskrivelse af brug, skal altid være lavet af lægen der har ordineret medicinen.
Det er kontaktpædagogens opgave at lave en klar aftale med forældrene om tidspunkt for medicingivningen i Solen.
Al medicin skal opbevares i små plastkurve, påført barnets navn, i det aflåste medicinskab på stuen. Der påklæbes dymostrimler med barnets navn og cpr. på Stesolid.

 

 • Medicinskabet må ikke efterlades ulåst

  Den daglige medicin gives af den pædagog, der er sammen med barnet på det tidspunkt barnet skal have med. Kontaktpædagogen skal sørge for, i god tid, at give forældrene meddelelse om behov for mere medicin eller om holdbarhedsdatoen er ved at udløbe.
  Når barnet udskrives af Solen er det kontaktpædagogens ansvar, at medicin sendes med forældrene hjem eller afleveres på apotek.
  Det er også kontaktpædagogens ansvar at holde kollegerne orienteret om hvilken medicin barnet skal have og forholdsregler i forhold til det.
  Den daglige medicin gives af den pædagog, der er sammen med barnet på det tidspunkt barnet skal have medicin. Der skal kvitteres for medicingivningen med initialer på medicinskema, udarbejdet af kontaktpædagog.

 • Den daglige medicingivning

  Når man skal give et barn medicin skal man påføre sig gummihandsker inden man åbner medicinen. Herefter tjekker man at det er det ”rigtige” barns navn der er påført medicinen, og at den optagede mængde medicin stemmer overens med den lægeordinerede dosis (angivet på emballagen og i medicinskema). år man har givet medicinen låser man den straks ind i medicinskabet og skyller evt. sprøjter med rent vand.

 • Krampemedicin

  Kontaktpædagogen skal sørge for, i god tid, at give forældrene meddelelse om behov for mere medicin ellerFor de børn der har epilepsi skal man altid have krampemedicin med når man tager ud af huset. I plastkurvene i medicinskabet, ligger der små pakker i klare plastposer. Pakkerne indeholder den medicin man skal bruge, 2 plastikhandsker og en lamineret udgave af krampebeskrivelsen. Den pædagog der tager barnet med på tur, har ansvaret for at medbringe denne medicin og tjekke at det navn der står på pakken, stemmer overens med det barn man tager med. Det er samme pædagogs ansvar at medicinen lægges tilbage på rette sted i medicinskabet når man kommer hjem igen.
  Der skal altid være 2 personale ved ture ud af huset, hvis der er mere end et barn med, hvoraf det ene er et krampebarn.
  Husk altid at medbringe mobiltelefon på ture ud huset.