Praktiske oplysninger

Madpakker: Børnene medbringer selv madpakker til formiddag og eftermiddag. Nogle børn holder mest af varmt mad, og vi varmer naturligvis gerne rester o.lign. i micro ovn. Ved specielle behov i forhold til mad, aftales dette med personalet på barnets stue.

Vi har frokostordning i Solen, det vil sige at der til middag bliver serveret mad. Børnene skal fortsat have formiddags- og eftermiddagsmad med.

Skiftetøj: Det er vigtigt at børnene har skiftetøj i børnehaven. Både undertøj, strømper og almindelig indendørs skiftetøj. Herudover forskelligt udendørstøj, der er tilpasset årstiden. Bæreposer og andre plastposer må ikke ligge i børnenes garderober af hensyn til sikkerheden.

Navn i tøjet: Vi lægger stor vægt på at der arbejdes med børnens selvstændighed og at børnene får, i så høj grad som muligt, lov til selv at klæde sig af og på. Primært ved udetøj og -sko er det vigtigt, at der er navn i tingene.

Bleer: De børn der bruger ble, skal have bleer med hjemmefra. Man må gerne sende en hel pakke med, så skriver personalet på Daycare når vi er ved at løbe tør.

Sygdom: Vi modtager ikke syge børn i børnehaven. Syge børn skal holdes hjemme for at undgå, at smitten spreder sig til andre børn og personale.
Der er nogle klare retningslinjer for hvornår barnet er rask nok til at komme i institutionen igen:
- Når de er raske, og deres almentilstand er upåvirket.
- Når de er feberfrie, og ikke frembyder nogen væsentlig smitterisiko.
- Når de kan klare at følge med i de almindelige daglige aktiviteter uden besvær.
- Når de ikke kræver mere omsorg og pleje end normalt.
Alle betingelser skal være opfyldte – af hensyn til barnet selv og for at mindske smitterisikoen.

For at forebygge at vores børn bliver smittede med diverse infektionssygdomme og virus, gør vi opmærksom på, at vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og dermed ikke modtager børn som har haft feber indenfor de sidste 24 timer eller børn som har haft opkast og/eller diarré indenfor de sidste 48 timer. Dette bl.a. fordi vi har børn som i.f.m. deres handicap har nedsat immunforsvar, men også for at skåne øvrige børn og forældre for sygdom/fravær.

Fødselsdag: I Solen vil vi gerne fejre børnenes fødselsdage. Vi aftaler med forældrene hvordan vi fejrer det enkelte barn - enten i institutionen eller i hjemmet.

Solen sørger for en lille gave til barnet fremstillet af stuens børn og personale.