Praktiske oplysninger

Bestyrelsen i Solen har besluttet, at Solen har indført mad og frokostordning fra den 10.januar 22

Mad- og frokostordning

Vi serverer vand og mælk til alle måltider.

Der er morgenmad til de børn der møder før kl. 7.30.

Vi har i Solen sølvmærket i økologi, som kan ses nederst på siden. Det betyder at 60-90 % af alt vores mad er økologisk. 

Skiftetøj

Det er vigtigt at børnene har skiftetøj i børnehaven. Både undertøj, strømper og almindelig indendørs skiftetøj. Herudover forskelligt udendørstøj, der er tilpasset årstiden. Bæreposer og andre plastposer må ikke ligge i børnenes garderober af hensyn til sikkerheden.

Navn i tøjet

Vi lægger stor vægt på at der arbejdes med barnets selvstændighed og at barnet får, i så høj grad som muligt, lov til selv at klæde sig af og på. Primært ved udetøj og -sko er det vigtigt, at der er navn i tingene.

Bleer

De børn der bruger ble, skal have bleer med hjemmefra. Man må gerne sende en hel pakke med. Personalet skriver på Aula når vi er ved at løbe tør.

Sygdom

Vi modtager ikke syge børn i børnehaven. Syge børn skal holdes hjemme for at undgå, at smitten spreder sig til andre børn og personale.

Der er nogle klare retningslinjer for hvornår barnet er rask nok til at komme i institutionen igen:

 -Når de er raske, og deres almentilstand er upåvirket.
- Når de er feberfrie, og ikke udgør nogen væsentlig smitterisiko.
- Når de kan klare at følge med i de almindelige daglige aktiviteter uden besvær.
- Når de ikke kræver mere omsorg og pleje end normalt.

Alle betingelser skal være opfyldte – af hensyn til barnet selv og for at mindske smitterisikoen.

For at forebygge at vores børn bliver smittede med diverse infektionssygdomme og virus, gør vi opmærksom på, at vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og dermed ikke modtager børn som har haft feber indenfor de sidste 24 timer eller børn som har haft opkast og/eller diarré indenfor de sidste 48 timer. Dette bl.a. fordi vi har børn som ifbm. deres handicap har nedsat immunforsvar, men også for at skåne øvrige børn og forældre for sygdom/fravær.

Fødselsdag

I Solen vil vi gerne fejre børnenes fødselsdage. Vi aftaler med forældrene hvordan vi fejrer det enkelte barn - enten i institutionen eller i hjemmet.

Solen sørger for en lille gave til barnet fremstillet af stuens børn og personale.

Sølvmærke i økologi
Vi har i solen sølvmærket i økologi