Velkommen til Solen

Solen er en specialinstitution, som gennem høj faglighed, behandler og støtter børnene i deres udvikling. Dette med udgangspunkt i børnenes individuelle potentialer og hvad der skaber værdi for den enkelte. I Solen motiveres børnene til udvikling gennem planlagte aktiviteter, sociale fællesskaber og ikke mindst leg. I Solen vægtes børnenes trivsel højere end udvikling af færdigheder. I Solen har vi fokus på børns fællesskaber. I Solen tager vi udgangspunkt i børnenes ressourcer samtidig med at vi anerkender deres behov for særlig støtte til udvikling.

Solen er en organisation, hvor alle ansatte hele tiden udvikler ny viden og ny praksis i bestræbelserne på at kunne tilbyde børnene bedst mulig behandling og støtte. Denne udvikling sker gennem: Nysgerrighed på egen og andres praksis. Inddragelse af erhvervet teori. Refleksion – fælles og hver for sig. Dialog og samarbejde.

Solens personale har alle mange års erfaring med at arbejde med behandling og støtte til børn med særlige behov. Alle har forskellige former for efteruddannelse og et bredt kendskab til specialpædagogiske metoder.
I Solen arbejder vi bevidst med, at skabe rammerne for, at alle børn oplever, at være en del af et fællesskab. For at fællesskabet bliver så relevant og ligestillet som muligt, vurderes alle børn i Solen mindst hvert halve år i forhold til, om de i dagligdagen oplever både succeser og udfordringer i de sammenhænge og relationer de indgår i. Det vurderes samtidig, om barnet stadig har behov for en plads i Solen, eller om behovet for støtte og behandling kan tilgodeses i et mindre indgribende tilbud.