Velkommen til Solen

Solen er en specialinstitution, som gennem høj faglighed behandler og støtter børnene i deres udvikling. Dette med udgangspunkt i børnenes individuelle potentialer og hvad der skaber værdi for den enkelte. I Solen motiveres børnene til udvikling gennem planlagte aktiviteter, sociale fællesskaber og ikke mindst leg. Vi har fokus på børns fællesskaber og vi tager udgangspunkt i børnenes ressourcer samtidig med, at vi anerkender deres behov for særlig støtte til udvikling. Vi er bevidste om, at en forudsætning for børnenes udvikling og læring er, at de trives.

Solen er en organisation, hvor alle ansatte hele tiden udvikler ny viden og praksis i bestræbelserne på, at kunne tilbyde børnene bedst mulig behandling og støtte. Denne udvikling sker gennem: Nysgerrighed på egen og andres praksis, inddragelse af erhvervet teori, refleksioner – fælles og hver for sig, dialog, samarbejde og sparring.

Solens personale har alle erfaring med at arbejde med behandling og støtte til børn med særlige behov. Alle har forskellige former for efteruddannelse og et bredt kendskab til specialpædagogiske metoder. I Solen arbejder vi bevidst med at skabe rammerne for, at alle børn oplever, at være en del af et fællesskab. For at fællesskabet bliver så relevant og ligestillet som muligt, vurderes det mindst 2 gange om året, om børnene i deres dagligdag oplever både succeser og udfordringer, i de sammenhænge og relationer de indgår i. Det vurderes samtidig, om barnet stadig har behov for en plads i Solen, eller om behovet for støtte og behandling kan tilgodeses i et mindre indgribende tilbud.