Hverdagen i Solen

Børnene ankommer på forskellige tidspunkter om morgenen enten med taxa eller med forældrene. Vi ser gerne, når det kan lade sig gøre, at børnene er her senest kl. 9.00, så de kan være med til formiddagens aktiviteter.

Morgenmad

Vi tilbyder morgenmad efter behov til de børn som ankommer i Solen i tidsrummet 6.30-7.30.

Morgensamling

Kl. 8.00 er alle stuer åbne og vi går i gang med stuens aktiviteter som tager udgangspunkt i de børn, som er tilknyttet den enkelte stue.

Formiddagen

Børnene bliver opdelt i leg og læringsgrupper med to børn og en voksen i tidsrummet 9.30-11.00 hver dag. I gruppen arbejdes der efter de mål og metoder som er aftalt vedrørende det enkelte barn. 

Stuerne arbejder med dags- og ugeplaner, der sikrer at vi får tilgodeset alle børnene med hver deres individuelle udviklingsmæssige behov.

Frokost

Omkring kl. 11.00 spiser børnene deres medbragte madpakker. Solen tilbyder vand og mælk til maden. Herefter puttes nogle børn til middagssøvn og andre er på legepladsen. I Solen prioriterer vi at være mange pædagoger til børnene om formiddagen, hvor børnene er friske og kan deltage i de strukturerede pædagogiske aktiviteter.

Eftermiddagsmad

Omkring kl. 14.00 får børnene eftermiddagsmad, som børnene selv medbringer.

Eftermiddag fra kl. 15.30

De sidste børn samles og der laves forskellige aktiviteter, der tilgodeser de børn der er tilbage. Solen lukker kl. 16.30.