Forældrebestyrelsens arbejde

Forældrebestyrelsen består af 3 forældrerepræsentanter, 1 suppleant, 1 personalerepræsentant og institutionens leder.

På bestyrelsesmøderne diskuteres overordnede principper og gensidig orientering omkring, hvad der er relevant for dagtilbudsområdet.

Der afholdes hvert år:

Valg til forældrebestyrelse
sommerfest
forældremøde
julefest

Forældrebestyrelsen står for disse arrangementer.